فروش ویژه پی زیپ
-

این تخفیف به مدت محدود است و به زودی برداشته خواهد شد
سوالات استخدامی و سه پکیج استثنایی با تخفیف ویژه

سایت در حال بروزرسانی لطفا بعدا اقدام فرمائید
مجموعه سوالات استخدامی با ارزانترین قیمت ممکن

مجموعه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - فقط 2500 تومان

مجموعه سوالات استخدامی پرستاری - فقط 2500 تومان

مجموعه سوالات استخدامی مامائی - فقط 2500 تومان

مجموعه سوالات استخدامی بانک ها - فقط 2500 تومان

مجموعه سوالات استخدامی ارتش - فقط 1000 تومان

مجموعه سوالات استخدامی قضاوت - فقط 2000 تومان

مجموعه سوالات استخدامی حسابداری - فقط 2000 تومان

مجموعه سوالات استخدامی جهاد کشاورزی - فقط 1500 تومان

مجموعه سوالات استخدامی وزارت نفت - فقط 2500 تومان

پک جامع مجموعه سوالات استخدامی عمومی - فقط 1500 تومان

مجموعه سوالات استخدامی پرتکرار - فقط 1000 تومان

مجموعه سوالات استخدامی وکالت - فقط 2000 تومان

مجموعه سوالات استخدامی مدیریت - فقط 1500 تومان

مجموعه سوالات استخدامی تامین اجتماعی - فقط 2500 تومان

ایمیل پشتیبانی : poshtibanu@rayana.ir