شط: کتاب اندروید شرح طلسم

انواع طلسم مرشوش، ماکول، هوایی، دفینه ،حرز و ….

مکانیسم اثر طلسم، و راه های تشخیص طلسم شدگی و نوع آن

فقط ۱۰۰۰ تومان
ابطال انواع طلسم و حرزهای موثر و مجرب

چگونه بفهمیم طلسم شده ایم و از چه نوع و راه دفع طلسمات حتی دفینه.