کاملترین کتاب آموزش خارج کردن روح از بدن، در ۳۰ جلسه.

نویسنده: پاملا وینتر اوب، کیت هارادی


این کتاب در سال ۱۹۹۰ و توسط دانشمندانی تألیف و طراحی شده که علاوه بر استعداد خروج از جسم، درحدود ۱۹ سال در این زمینه در دانشگاه‌های آمریکا به تحقیق و آموزش گسترده در این زمینه پرداخته‌اند.

قیمت فقط ۲۰۰۰ تومان


توجه: این کتاب را با کتاب های زیر که بصورت رایگان منتشر شده اشتباه نگیرید!

۱- “آموزش جامع پرواز روح” نوشته “فرشته خاکی” ۲۲ صفحه. رایگان

۲- “پرواز روح” نوشته “سید حسن ابطحی” ۲۲۹ صفحه. رایگان

این کتاب نوشته پاملا وینتر اوب، کیت هارادی و آموزش های آن حاصل تحقیقات گسترده و علمی دانشمندان آمریکایی در علم کالبد شناسی و خروج ارادی روح از بدن است.


موارد پیشنهادی مشمول تخفیف پاییزی: