بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی مخلوقات صاحب عقل و اختیار

تخفیف ویژه

فقط ۱۰۰۰ تومانآیا در مورد نسناس و هفت گروه مخلوقات متفکر و صاحب اختیار قبل از انسان چیزی می دانید؟
درمورد نسناس ها و بشرهای قبل از انسان چه اطلاعاتی دارید؟
در مورد جن ها و ملائکه تا چه اندازه شناخت دارید؟
آیا اختیار و سطح درک و تعقل ملائکه و جنیان قابل مقایسه با انسان است؟
در این برنامه محتویی به مخلوقات متفکری پرداخته شده که صاحب عقل بوده و مکلف به انجام تکلیف الهی.
انسان،جن،ملائکه،مخلوقات متفکر فرازمینی،نسناس ها و قبل از نسناس ها
نحوه خلقت و ماهیت هرکدام شرح داده شده و مطالب ارزشمندی که تا بحال از آن آگاهی نداشته اید!!
خلقت اولیه و ثانویه انسان و ادامه نسل بنی آدم (ع)
نقد و بررسی نظریه داروین و طرفداران نظریه تکامل
تقابل و ارتباط انسان با جن و ملائکه
اسامی جنیان و ملائکه مشهور
بهترین مجموعه در مورد فرازمینی ها
توانایی و قدرت نسناس ها
و…
تمامی مطالب از منابع معتبر و ارزشمند اسلامی بوده و تالیفات نیز با توجه به اسناد و روایات و بدور ازخرافات عامیانه ارائه شده است.
منابع در هر مطلب و نیز در قسمت منابع ذکر شده است.موارد پیشنهادی مشمول تخفیف پاییزی: